Poważnie i naukowo

W poniedziałek, 24 września, uczniowie klasy 7, 8 i IIIG wzięli udział w konferencji naukowej organizowanej w ramach Dolnośląskiego Festiwalu Nauki. Młodzież wysłuchała czterech wykładów wygłoszonych przez ekspertów z Głównego Inspektoratu Sanitarnego z Warszawy i pracowników naukowych z Akademii Medycznej we Wrocławiu. Pierwszy poświęcony był szkodliwości dopalaczy, drugi – efektywnej komunikacji w edukacji zdrowotnej, trzeci – szczepieniom ochronnym w życiu publicznym, a czwarty – bogactwu świata grzybów.

 © 2024 Fundacja OPTIMUM.
Designed by Stanley