Plan lekcji SSP

Program nauczania SSP

W trosce o dobro naszych uczniów i wysoką jakość kształcenia gwarantujemy:

 • nauczanie w klasach liczących maksymalnie 16 osób
 • całodzienną opiekę - w godzinach o 7:45 do 17:00
 • drugie śniadanie po dwóch pierwszych godzinach lekcyjnych - drożdżówka, mleko, kakaoo
 • opiekę psychologa
 • konsultacje pedagogiczne
 • autorskie programy nauczania
 • dostęp do najlepszych autorskich materiałów dydaktycznych
 • udział w konkursach wiedzy oraz umiejętności wewnątrz i zewnątrzszkolnych
 • comiesięczne spotkania grona pedagogicznego z rodzicami
 • wycieczki edukacyjne
 • dwa razy w roku wyjazdy na Zielone Szkoły, które stanowią integralną część procesu nauczania
 • dodatkowo istnieje możliwość wykupienia obiadów 

 

SSP OPTIMUM realizuje założenia Szkockiej Grupy Edukacji Zdrowotnej i Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). Należymy również do Wrocławskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie.
Program edukacji prozdrowotnej mający na celu:

 • przygotowanie ucznia do tego, aby był niezależnym, zdrowym i twórczym obywatelem
 • wyrobienie u ucznia świadomości konieczności zwiększenia kontroli nad swoim zdrowiem i poznaniem mechanizmów stwarzających możliwość jego poprawienia
 • pobudzenie pozytywnego zainteresowania sprawami zdrowia 

Program edukacji prozdrowotnej jest zintegrowany z różnymi przedmiotami, ścieżkami edukacyjnymi oraz programem wychowawczym szkoły.

W naszej placówce obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu, dotyczący zarówno uczniów, jak i wszystkich pracowników.

Szkoła jest obiektem bezpiecznym dla Naszych podopiecznych. Wpływ osób z zewnątrz jest zminimalizowany, dzięki czemu nie muszą się Państwo obawiać o bezpieczeństwo swych pociech. Wszelkie czynniki zewnętrzne zostały wyeliminowane, dzięki czemu w Naszej historii udało nam się uniknąć wszelkich patologii.

Plan lekcji jest ułożony zgodnie z zasadami higieny. W programie zajęć obowiązkowych znajdują się tygodniowo jedna godzina wychowania fiycznego, pływania, a także zajęć teatralnych. Dzięki temu uczniowie mają zapewnioną zwiększoną aktywność ruchową.

Wszyscy uczniowie objęci są opieką pedagogiczną. Ogromną wagę przywiązujemy do współpracy pomiędzy nauczycielami, pedagogiem szkolnym a rodzicami, dzięki czemu 
w sposób natychmiastowy możemy udzielić pomocy uczniowi borykającemu się z problemem, niezależnie od jego źródła.

Rokrocznie prowadzone są zajęcia na temat zdrowego odżywiania oraz higienicznego trybu życia. W ich ramach organizowane są m.in. spotkania z dietetykami, diabetologami, ortopedami, czy rehabilitantami.
Wszyscy uczniowie biorą także udział w szkoleniu z udzielania pierwszej pomocy. Uczniowie naszej szkoły z powodzeniem startują w konkursach wiedzy organizowanych przez m.in. Wydział Zdrowia Urzędu Miejskiego.

Uważamy, że sukces edukacyjny opiera się na ścisłej współpracy uczniów, nauczycieli i rodziców, dlatego często zapraszamy tych ostatnich do udziału w lekcjach otwartych, w czasie których mają okazję przyjrzeć się postępom swoich pociech i poznać metody nauczania stosowane w naszej szkole.

 

Tradycją SSP OPTIMUM jest także organizowanie imprez okolicznościowych, takich jak: pasowanie na ucznia pierwszoklasistów, Dzień Niepodległości, Andrzejki, Jasełka, Dzień Babci i Dziadka, powitanie wiosny, „Warsztaty Wielkanocne”, „Spotkania ze sztuką”, „Dni Książki” i wiele innych. Stanowią one okazję do zaprezentowania umiejętności i talentów naszych uczniów szerszej publiczności.

Potwierdzeniem, że oferta edukacyjna SSP OPTIMUM jest gwarancją sukcesu edukacyjnego są nie tylko Nasze osiągnięcia

 

SSP OPTIMUM działa również Klub Ludzi Twórczych, czyli Samorząd Uczniowski. Jego celem jest wspieranie i rozwijanie inicjatyw uczniowskich, integrowanie zespołów klasowych oraz zachęcanie uczniów do podejmowania samodzielnych działań. Członkowie KLT aktywnie uczestniczą w życiu szkoły i chętnie wspomagają nauczycieli w ich działaniach.

Jednym z atutów naszej szkoły jest szeroko pojęty wolontariat. Nasi uczniowie biorą udział w wielu akcjach: Pola Nadziei, Razem dla Ukrainy, Podziel się paczką świąteczną, Wspieranie rzeczowe Hospicjum Domowego, Akcja Kundelek, Pomóżmy zwierzętom oraz Całoroczna akcja wolontariacka w szkole - pomoc starszych uczniów w odrabianiu lekcji.

Dzięki takim przedsięwzięciom nasi uczniowie uczą się empatii oraz zdobywają dodatkowe punkty w rekrutacji do szkół ponadpodstawowych.


Kalendarz OPTIMUM

Czerwiec 2024
S M T W T F S
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
© 2024 Fundacja OPTIMUM.
Designed by Stanley