Klauzula informacyjna - dla rodziców (RODO)

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:
1. Administratorem danych osobowych Pana/Pani oraz Państwa dzieci jest Społeczna Szkoła Podstawowa Optimum we Wrocławiu
2. Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych: pan Patryk Szawliński, mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
3. Dane osobowe Pani/Pana oraz dzieci przetwarzane będą wyłącznie w celu: niezbędnym do realizacji zadań opiekuńczo – dydaktyczno – wychowawczych świadczonych przez szkołę zgodnie art. 6 ust. 1 lit. b) i c) RODO; niezbędnym do archiwizowania dokumentacji, związanej z procesem edukacyjnym(szkoła) – art. 6. Ust 1 lit. C RODO; niezbędnym do skontaktowania się lub udzielenia odpowiedzi na zadane pytania za pomocą środków komunikacji elektronicznej (e-mail, telefon) w związku z realizacją zadań statutowych administratora – zgodnie z art. 6, ust. 1 lit. f) RODO promocji placówki w przypadku wyrażenia zgody – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO
4. Odbiorcami Pani/Pana oraz dzieci danych osobowych będą: Pracownicy administratora danych Podmioty współpracujące z administratorem na podstawie umów powierzenia, organy państwowe, którym udostępnienie danych osobowych regulują oddzielne przepisy prawa, organ prowadzący.
5. Dane osobowe Pani/Pana oraz dzieci nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani żadnej organizacji międzynarodowej.
6. Dane osobowe Pani/Pana oraz dzieci będą przechowywane/przetwarzane: w związku z realizacją zadań opiekuńczo – dydaktyczno – wychowawczych, przez okres trwania usługi / procesu edukacji oraz po ustaniu zgodnie z przepisami sektorowymi, w związku z możliwością wystąpienia roszczeń – do momentu upływu terminu przedawnienia roszczeń wynikających z realizacji usługi albo przez okres wymagany przez odrębne przepisy prawa – w zależności od tego, który okres skończy się później. Do czasu wycofania zgody w przypadku przetwarzania na podstawie zgody
7. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.
8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 9. Dane podaje Pan/Pani dobrowolnie. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem warunkiem realizacji obowiązku szkolnego.
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą też poddawane procesowi profilowania.


© 2024 Fundacja OPTIMUM.
Designed by Stanley