Dni wolne od zajęć

Dni wolne od zajęć lekcyjnych:

1,2 . 11.2018

22.12.2018 - 1.01.2019- przerwa świąteczna

28.01.2019 -8.02.2019 - ferie zimowe

18.04.2019 - 23.04.2019 - przerwa świąteczna

1.05.2019 - 3.05.2019 - święta majowe

20.06.2019 - święto


© 2019 Fundacja OPTIMUM.
Designed by Stanley