Plan lekcji SSP

KLASA 1 SSP

Godz.:

PONIEDZIAŁEK

WOTREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

1. 8:00–8:45

 wych. fiz. wych. fiz.  ew  j. angielski  ew 

2. 8:50–9:35

 ew j. angielski  ew  ew  j. angielski 

3. 9:40–10:35

ew  informatyka   j. niemiecki ew  ew 

4. 10:40–11:25

 zaj. teatralne  ew  ew  ew  ew

5. 11:35–12:20

 ew  ew  j. angielski  ew  pływalnia

6. 12:25–13:10

 ew  ew  judo  religia  

7. 13:30–14:15

 j. angielski        

8. 14:20–15:05

         

9. 15:10–15:55

         

 

KLASA 2 SSP

Godz.:

PONIEDZIAŁEK

WOTREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

1. 8:00–8:45

 zaj. teatralne  j. niemiecki ew  ew  ew 

2. 8:50–9:35

 wych. fiz. wych. fiz.  ew  ew  ew 

3. 9:40–10:35

 ew j. angielski  ew  ew  ew 

4. 10:40–11:25

 ew ew j. angielski  j. angielski  j. angielski 

5. 11:35–12:20

 ew ew  ew  ew  pływalnia 

6. 12:25–13:10

j. angielski  ew  judo  religia   

7. 13:30–14:15

   informatyka      

8. 14:20–15:05

         

9. 15:10–15:55

         

 

KLASA 3 SSP

Godz.:

PONIEDZIAŁEK

WOTREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

1. 8:00–8:45

 zaj.teatralne ew  ew  ew  ew 

2. 8:50–9:35

 wych. fiz. wych. fiz.  ew  ew  ew 

3. 9:40–10:35

 j. niemiecki ew  ew  ew  religia 

4. 10:40–11:25

 ew informatyka  j. angielski  ew  j. angielski 

5. 11:35–12:20

 ew ew  ew  ew  pływalnia 

6. 12:25–13:10

 j. angielski j. angielski  judo  ew   

7. 13:30–14:15

       j. angielski  

8. 14:20–15:05

       religia  

9. 15:10–15:55

         

KLASA 4 SSP

Godz.:

PONIEDZIAŁEK

WOTREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

1. 8:00–8:45

 j. polski j. angielski  j. niemiecki  plastyka  matematyka 

2. 8:50–9:35

 j. niemiecki j. polski  j. polski  j. polski  muzyka 

3. 9:40–10:35

 historia zaj. teatralne  j. angielski  j. polski  informatyka 

4. 10:40–11:25

 j. angielski przyroda  przyroda  przyroda  j. polski 

5. 11:35–12:20

 matematyka technika  matematyka  matematyka  j. angielski 

6. 12:25–13:10

 godz. wych. j. niemiecki  matematyka  wf  pływalnia 

7. 13:30–14:15

     judo religia   

8. 14:20–15:05

         

9. 15:10–15:55

         

KLASA 5 SSP

Godz.:

PONIEDZIAŁEK

WOTREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

1. 8:00–8:45

 j. polski j. angielski  j. niemiecki  plastyka  matematyka 

2. 8:50–9:35

 j. niemiecki j. polski  j. polski  j. polski  muzyka 

3. 9:40–10:35

 historia zaj. teatralne  j. angielski  j. polski  informatyka 

4. 10:40–11:25

 j. angielski przyroda  przyroda  przyroda  j. polski 

5. 11:35–12:20

 matematyka technika  matematyka  matematyka  j. angielski 

6. 12:25–13:10

 godz. wych. j. niemiecki  matematyka  wf  pływalnia 

7. 13:30–14:15

     judo religia   

8. 14:20–15:05

         

9. 15:10–15:55

         

KLASA 6 SSP

Godz.:

PONIEDZIAŁEK

WOTREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

1. 8:00–8:45

 informatyka j. polski  historia  muzyka  religia 

2. 8:50–9:35

 j. polski wf  matematyka  matematyka  j. niemiecki 

3. 9:40–10:35

 zaj. teatralne wf przyroda  przyroda  j. polski 

4. 10:40–11:25

 godz. wych. j. niem.  j. polski  plastyka  matematyka 

5. 11:35–12:20

 j. niemiecki j. angielski  j. polski  j. polski  matematyka 

6. 12:25–13:10

 przyroda matematyka  j. angielski  j. angielski  pływalnia 

7. 13:30–14:15

 j. angielski historia  judo     

8. 14:20–15:05

   technika      

9. 15:10–15:55

         

KLASA 7 SSP

Godz.:

PONIEDZIAŁEK

WOTREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

1. 8:00–8:45

 historia wf  j. angielski  fizyka  j. niemiecki 

2. 8:50–9:35

 geografia zaj. teatralne  historia  chemia  informatyka 

3. 9:40–10:35

 chemia biologia  fizyka  matematyka  j. angielski 

4. 10:40–11:25

 biologia j. polski  matematyka  matematyka  muzyka 

5. 11:35–12:20

 j. hiszpański j. niemiecki  j. polski  j. angielski  j. polski 

6. 12:25–13:10

 godz. wych. geografia  j. polski  plastyka  matematyka 

7. 13:30–14:15

 j. polski matematyka  j. niemiecki  j. polski  pływalnia 

8. 14:20–15:05

 wf j. angielski  judo  wdż/dorad. zaw.   

9. 15:10–15:55

 religia fizyka - I półrocze       

KLASA 7 SSP

Godz.:

PONIEDZIAŁEK

WOTREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

1. 8:00–8:45

fizyka zaj. teatralne j. polski matematyka j. polski

2. 8:50–9:35

chemia chemia j. angielski matematyka j. polski

3. 9:40–10:35

j. angielski j. polski historia j. angielski j. angielski

4. 10:40–11:25

j. niemiecki matematyka j. niemiecki historia informatyka

5. 11:35–12:20

godz. wych. wf WOS j. niemiecki WOS

6. 12:25–13:10

j. hiszpański wf matematyka j. polski matematyka

7. 13:30–14:15

j. polski fizyka godz. wych. biologia pływalnia

8. 14:20–15:05

religia geografia judo dorad. zaw./wdż  

9. 15:10–15:55

EDB fizyka - II półrocze      

KLASA 7 SSP

Godz.:

PONIEDZIAŁEK

WOTREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

1. 8:00–8:45

fizyka zaj. teatralne j. polski matematyka j. polski

2. 8:50–9:35

chemia chemia j. angielski matematyka j. polski

3. 9:40–10:35

j. angielski j. polski historia j. angielski j. angielski

4. 10:40–11:25

j. niemiecki matematyka j. niemiecki historia informatyka

5. 11:35–12:20

godz. wych. wf WOS j. niemiecki WOS

6. 12:25–13:10

j. hiszpański wf matematyka j. polski matematyka

7. 13:30–14:15

j. polski fizyka godz. wych. biologia pływalnia

8. 14:20–15:05

religia geografia judo dorad. zaw./wdż  

9. 15:10–15:55

EDB fizyka - II półrocze      

Kl1 SSP

Poniedziałek

Poniedziałek ( kl 1 SSP )

Lp Godzina Przedmiot

1

8.00 - 8.45

 wych. fiz.

2

8.50 - 9.35

 ew

3

9.40 - 10.35

 ew

4

10.40 - 11.25

 zaj. teatralne

5

11.35 - 12.20

 ew

6

12.25 - 13.10

 ew

7

13.30 - 14.15

 j. angielski

8

14.20 - 15.05

 

9

15.10 - 15.55

 
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek

Program nauczania SSP

W trosce o dobro naszych uczniów i wysoką jakość kształcenia gwarantujemy:

 • nauczanie w klasach liczących maksymalnie 16 osób
 • całodzienną opiekę - w godzinach o 7:45 do 17:00
 • drugie śniadanie po dwóch pierwszych godzinach lekcyjnych - drożdżówka, mleko, kakaoo
 • opiekę psychologa
 • opiekę lekarza pediatry
 • konsultacje pedagogiczne
 • autorskie programy nauczania
 • dostęp do najlepszych autorskich materiałów dydaktycznych
 • udział w konkursach wiedzy oraz umiejętności wewnątrz i zewnątrzszkolnych
 • comiesięczne spotkania grona pedagogicznego z rodzicami
 • wycieczki edukacyjne
 • dwa razy w roku wyjazdy na Zielone Szkoły, które stanowią integralną część procesu nauczania
 • dodatkowo istnieje możliwość wykupienia obiadów 

 

SSP OPTIMUM realizuje założenia Szkockiej Grupy Edukacji Zdrowotnej i Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). Należymy również do Wrocławskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie.
Program edukacji prozdrowotnej mający na celu:

 • przygotowanie ucznia do tego, aby był niezależnym, zdrowym i twórczym obywatelem
 • wyrobienie u ucznia świadomości konieczności zwiększenia kontroli nad swoim zdrowiem i poznaniem mechanizmów stwarzających możliwość jego poprawienia
 • pobudzenie pozytywnego zainteresowania sprawami zdrowia 

Program edukacji prozdrowotnej jest zintegrowany z różnymi przedmiotami, ścieżkami edukacyjnymi oraz programem wychowawczym szkoły.

W naszej placówce obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu, dotyczący zarówno uczniów, jak i wszystkich pracowników.

Szkoła jest obiektem bezpiecznym dla Naszych podopiecznych. Wpływ osób z zewnątrz jest zminimalizowany, dzięki czemu nie muszą się Państwo obawiać o bezpieczeństwo swych pociech. Wszelkie czynniki zewnętrzne zostały wyeliminowane, dzięki czemu w Naszej historii udało nam się uniknąć wszelkich patologii.

Plan lekcji jest ułożony zgodnie z zasadami higieny. W programie zajęć obowiązkowych znajdują się tygodniowo dwie godziny wychowanie fiycznego, dwie godziny judo, pływanie, taniec, a także zajęcia teatralne. Dzięki temu uczniowie mają zapewnioną zwiększoną aktywność ruchową.

Wszyscy uczniowie objęci są opieką pedagogiczną. Ogromną wagę przywiązujemy do współpracy pomiędzy nauczycielami, pedagogiem szkolnym a rodzicami, dzięki czemu 
w sposób natychmiastowy możemy udzielić pomocy uczniowi borykającemu się z problemem, niezależnie od jego źródła.

Rokrocznie prowadzone są zajęcia na temat zdrowego odżywiania oraz higienicznego trybu życia. W ich ramach organizowane są m.in. spotkania z dietetykami, diabetologami, ortopedami, czy rehabilitantami.
Wszyscy uczniowie biorą także udział w szkoleniu z udzielania pierwszej pomocy. Uczniowie naszej szkoły z powodzeniem startują w konkursach wiedzy organizowanych przez m.in. Wydział Zdrowia Urzędu Miejskiego.

Uważamy, że sukces edukacyjny opiera się na ścisłej współpracy uczniów, nauczycieli i rodziców, dlatego często zapraszamy tych ostatnich do udziału w lekcjach otwartych, w czasie których mają okazję przyjrzeć się postępom swoich pociech i poznać metody nauczania stosowane w naszej szkole.

 

Tradycją SSP OPTIMUM jest także organizowanie imprez okolicznościowych, takich jak: pasowanie na ucznia pierwszoklasistów, Dzień Niepodległości, Andrzejki, Jasełka, Dzień Babci i Dziadka, powitanie wiosny, „Warsztaty Wielkanocne”, przegląd teatralny „Na progu lata”, „Spotkania ze sztuką”, „Dni Książki” i wiele innych. Stanowią one okazję do zaprezentowania umiejętności i talentów naszych uczniów szerszej publiczności.

Potwierdzeniem, że oferta edukacyjna SSP OPTIMUM jest gwarancją sukcesu edukacyjnego są nie tylko Nasze osiągnięcia

 

SSP OPTIMUM działa również Klub Ludzi Twórczych, czyli Samorząd Uczniowski. Jego celem jest wspieranie i rozwijanie inicjatyw uczniowskich, integrowanie zespołów klasowych oraz zachęcanie uczniów do podejmowania samodzielnych działań. Członkowie KLT aktywnie uczestniczą w życiu szkoły i chętnie wspomagają nauczycieli w ich działaniach.


Kalendarz OPTIMUM

Sierpień 2019
S M T W T F S
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
© 2019 Fundacja OPTIMUM.
Designed by Stanley