Warsztaty historyczne w Muzeum Pana Tadeusza

Uczniowie najstarszych klas wzięli udział w warsztatach w Muzeum Pana Tadeusza poświęconych dwóm wybitnym Polakom, którzy walczyli o wolność dla naszej Ojczyzmy: Janowi Nowakowi Jeziorańskiemu i Władysławowi Bartoszewskiemu. Uczniowie w części warsztatowej znaleźli się w okupacyjnym escape roomie, w którym mieli za zadanie, współpracując ze sobą, znaleźć ulotki konspiracyjne. Część druga zajęć przebiegła w salach wystawowych, gdzie uczniowie posłuchali, zobaczyli i poczuli, czym jest walka o wolność Ojczyzny na przykładzie dwóch wybitnych Polaków.

 © 2022 Fundacja OPTIMUM.
Designed by Stanley