Wyniki egzaminów

 

 

 

WYNIKI EGZAMINÓW W ROKU 2017

 

 

 

J.POLSKI

 

HISTORIA

I WOS

MATEMATYKA

PRZEDMIOTY PRZYRODNICZE

JĘZYK PODSTAWA

JEZYK ROZSZERZENIE

Średnie wyniki Wrocławia

75,3%

66,9%

58,3%

59,4%

77,8%

60,8%

średnie wyniki województwa

68,1%

57,7%

45,4%

51,0%

67,2%

50,7%

Średnie wyniki szkoły OPTIMUM

94,8%

94,7%

86,5%

89,1%

98,3% ANGIELSKI

 

100 %

NIEMIECKI

95,3%

ANGIELSKI

 

 

 

 

Wyniki egzaminów gimnazjalnych klasy 3 w roku szkolnym 2016/2017

stawiają naszą szkołę wśród najlepszych gimnazjów

 

 

 

WYNIKI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 2016 ROK

 

 

Język polski

Historia i WOS

Matematyka

Przedmioty przyrodnicze

Język angielski podstawa

Język angielski rozszerzenie

Język niemiecki podstawa

Język niemiecki rozszerzenie

Społeczne Gimnazjum OPTIMUM

 

 

96,6%

92,3%

87,1%

79,4%

99,0%

95,7%

100%

90%

Miasto Wrocław

 

 

74,2%

62,6%

58.9%

58.3%

75.0%

57,1%

64,5%

56.1%

Województwo

 

 

 

66,7%

55.0%

47.0%

50.3%

64,3%

46,3%

34.9%

34.9%

 

 

 

Egzaminy rok  2015

 

 

Część humanistyczna

Część matematyczno-przyrodnicza

 

GHP

GHH

GMM

GMP

GIMNAZJUM OPTIMUM

88,6

93,8

89,0

89,8

Miasto Wrocław

67,3

70,3

57,2

56,8

Województwo dolnośląskie

61,2

63,2

46,8

49,0

 

J. ANG.

podstawowy

J. ANG

rozszerzony

J.NIEM.

podstawowy

J. NIEM.

rozszerzony

GIMNAZJUM OPTIMUM

98,8

97,3

100,0

100,0

Miasto Wrocław

77,1

60,5

61,7

48,6

Województwo dolnośląskie

66,6

49,2

55,4

34,7

 

 

 

EGZAMINY GIMNAZJALNE

O tym, że z powodzeniem podejmujemy starania, aby zapewnić każdemu uczniowi wszechstronne wykształcenie, świadczą najlepiej wyniki egzaminów zewnętrznych przeprowadzanych przez MEN na zakończenie edukacji w szkołach gimnazjalnych. Wyniki absolwentów OPTIMUM niezmiennie zajmują czołowe miejsca, zarówno wśród szkół publicznych, jak i niepublicznych na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie.

 

EGZAMINY   ROK   2014

 

 

 

J.POLSKI

HIST. +WOS

MAT.

PRZEDMIOTY     PRZYR.

GIMNAZJUM OPTIMUM

78,4%

80.2%

76,4%

70,8%

Miasto Wrocław

72,1%

64,5%

57,1%

57,9%

Województwo dolnośląskie

65,6%

57,7%

45,7%

50,9%

Szkoły niepubliczne

68%

61,8%

53%

55.9%

 

 

 

 

J.ANG.

podstawowy

J.ANG.

rozszerzony

J. NIEM.

podstawowy

J.NIEM.

rozszerzony

GIMNAZJUM OPTIMUM

98,3%

83,3%

96,5%

90.0%

Miasto Wrocław

77,6%

59,5%

60%

43,5%

Województwo dolnośląskie

66,3%

48,5%

54%

36,9%

Szkoły niepubliczne

76,4%

67,7%

55,9%

46,7%

 

EGZAMINY ROK 2013

 

J.POLSKI

HIST. +WOS

MAT.

PRZEDMIOTY     PRZYR.

GIMNAZJUM OPTIMUM

75,4%

75%

74%

83,7%

Miasto Wrocław

67,3%

63,9%

56,8%

64,9%

Województwo dolnośląskie

60,1%

56,7%

46,3%

58,1%

         
         

Szkoły niepubliczne

62,6%

60,9%

52,9%

61,7%

 

 

 

 

 

 

J.ANG.

podstawowy

J.ANG.

rozszerzony

J. NIEM.

podstawowy

J.NIEM.

rozszerzony

GIMNAZJUM OPTIMUM

99,6%

96%

100%

89%

Miasto Wrocław

73,6%

56,3%

64,1%

49,5%

Województwo dolnośląskie

62,6%

47,4%

57,5%

38,1%

Szkoły niepubliczne

72,1%

BRAK DANYCH

57,3%

BRAK DANYCH

 

EGZAMINY ROK 2012

 

J.POLSKI

HIST. +WOS

MAT.

PRZEDMIOTY     PRZYR.

GIMNAZJUM OPTIMUM

87,3%

87,1%

82%

77,4%

Miasto Wrocław

70,8%

68%

57,6%

56,5%

Województwo dolnośląskie

63,3%

59,7%

46,1%

49,3%

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozycja SG OPTIMUM ze względu na trzyletnie wyniki egzaminu końcowego i edukacyjnej wartości dodanej. Wskaźniki obliczone na podstawie wyników egzaminacyjnych z lat 2006-2010.

Liczba wyników egzaminacyjnych uwzględniona w analizie: 30.
95% powierzchnia ufności dla łącznego oszacowania wskaźników.

 

Cześć humanistyczna


 

 

Część matematyczno-przyrodnicza


​ 


© 2023 Fundacja OPTIMUM.
Designed by Stanley