List Dyrektora SSP Optimum do Uczniów, Rodziców i Nauczycieli na zakończenie roku szkolnego

Drodzy Uczniowie, Szanowni Państwo – Rodzice naszych uczniów, Drodzy Wychowawcy i Nauczyciele!

Rok szkolny 2020/2021 zapisuje się powoli na kartach kroniki szkolnej. Rok, w którym zdecydowaną większość czasu spędziliśmy przed ekranem komputera. Nie nasz to wybór ani decyzja. Wszyscy – uczniowie, nauczyciele i rodzice – musieli poradzić sobie z tą niełatwą sytuacją. Mimo to rok zamykamy pozytywnym bilansem.
Uczniowie klas 1,2,3 dzielnie ,z pomocą dorosłych, uczyli się podczas nauki zdalnej, pokonując trudności z każdym dniem sprawniej organizowali swoją naukę, lepiej poruszali się w Internecie.
Średnia ocen klas 4–8 naszej szkoły wynosi 4,94. Klasa 6a ma najwyższą średnią w szkole – 5,15. Mamy 61% uczniów promowanych z wyróżnieniem. Cierpliwie czekamy na wyniki egzaminu klasy 8.
W tym roku tytuł i medal Wzorowego Ucznia jednogłośną decyzją rady pedagogicznej otrzymał uczeń klasy 8 – Oskar Jamroz. Rada pedagogiczna podczas posiedzenia w głosowaniu wyłoniła troje kandydatów do Wrocławskiego Programu Wspierania Uzdolnionych - PROMOVERE TALENTA. Są to: Julia , Oskar z klasy 8 , Adam z klasy 7.
Dostrzegamy także uczniów, którzy uzyskują wysokie wyniki w nauce. Uczeń klasy 6b - Miłosz - uzyskał najwyższą średnią ocen wśród uczniów SSP Optimum – 6,0.

Wszystkim uczniom naszej szkoły życzę nieustającego zapału w realizacji swoich celów, rozwijania pasji oraz ciekawości poznawczej, która prowadzi do sukcesu i rozwoju młodego człowieka.
Nasi uczniowie odnieśli, jak każdego roku, sukcesy w konkursach. Warunki, w których przyszło uczniom przystąpić do konkursów, nie były łatwe. Niektórzy, ze względu na kwarantannę, nie mogli brać w nich udziału. Mimo trudności Adam z klasy 7 oraz Oskar z klasy 8 uzyskali najwyższe laury w konkursach zDolny Ślązak. W gronie laureatów znalazła się również Julia z klasy 8, która z sukcesem wzięła udział w konkursie „Losy Polaków na Wschodzie w latach 1939–1956”. Wśród zdobywców nagród i wysokich miejsc znaleźli się także: Kinga – laureatka dwóch konkursów ogólnopolskich oraz Borys i Maria z klasy 6a, a także Szymon z klasy 6b – nagrodzeni w konkursie „Dyktando Niepodległościowe”.
Cieszy nas to, że w trudnej sytuacji potrafiliście podjąć się dodatkowej pracy, pozytywnie zareagować na propozycje nauczycieli i pracować z nimi indywidualnie. Są to blaski zdalnego nauczania. Istnieją też powody do radości i uznania dla wszystkich tych, którzy uzyskali wysokie wyniki w nauce, w konkursach krajowych, wojewódzkich i szkolnych w mijającym roku szkolnym.

Po roku pracy nadchodzą oczekiwane wakacje. Życzę, żebyście dobrze wypoczęli, przeczytali wiele książek, zwiedzili mnóstwo ciekawych miejsc, poznali wspaniałych ludzi oraz nauczyli się przydatnych rzeczy, żebyście po udanych wakacjach wrócili do szkoły, by znów było słychać gwar i rwetes w SSP Optimum.
Absolwentom życzę szybkiej i pozytywnej adaptacji w nowych szkołach, bo tego, że dostaniecie się do wymarzonych szkół, jestem pewna.

W czasie wakacji bądźcie ostrożni, podejmujcie decyzje rozsądne i bezpieczne, byśmy zdrowi spotkali się 1 września o godzinie 9.00 w naszym ogrodzie na apelu inaugurującym nowy rok szkolny.
Państwu – Rodzicom uczniów – dziękuję za współpracę i pomoc, życzę dobrego wypoczynku.
Wychowawcom oraz Nauczycielom życzę udanego odpoczynku, dziękując za rzetelną pracę w tym trudnym roku.

 

Do zobaczenia zatem w nowym roku szkolnym.
Renata Kałuża
Dyrektor SSP Optimum

 © 2024 Fundacja OPTIMUM.
Designed by Stanley