Podsumowanie I półrocza nauki

Uroczystym momentem zakończenia 1. półrocza nauki jest zawsze apel, podczas którego Pani Dyrektor wręcza wyróżnionym uczniom dyplomy. Nie inaczej było w tym roku. Zebrani uczniowie klas 6-8 odebrali nagrody za swoją pracę. Niektórzy otrzymali dyplomy za bardzo dobre lub wzorowe zachowanie i wysokie wyniki w nauce, inni za osiągnięcia w konkursach. Wszystkim aktywnym, zaangażowanym i chętnym gratulujemy serdecznie!

 © 2020 Fundacja OPTIMUM.
Designed by Stanley